Historie chatové osady    Chatová osada Pod Lvem byla založena v roce 1957 v lesním prostoru západně od obce Staré Splavy u Máchova jezera. V chatové osadě bylo postupně postaveno v letech 1957 až 1965 více než 130 chat. Lesní pozemky byly původně ve správě Vojenských lesů, které později převzal s.p. Lesy ČR.

    Vlastníci chat po roce 1990 již mnoho let usilují o privatizaci pozemků zastavěných chatami i od odkoupení části lesa mezi chatami. Proto v roce 2002 založili družstvo za účelem koupě lesních pozemků a jejich další správu spojenou užíváním a rozvojem. Po několika letech hledání vhodných postupů k privatizaci byla v roce 2006 znovu aktivizována činnost družstva a započaty kroky vedoucí k odkupu části pozemku v režimu zachování lesa pro jeho další využití k rekreaci vlastníků i dalších návštěvníků. Chatová osada i družstvo je pojmenováno podle kovové plastiky LVA kterou chataři před mnoha lety postavili na skále nad osadou a která byla mezi turisty proslavená. Socha byla bezdomovci značně poškozena při pokusu o odcizení do šrotu a po nákladné opravě byla obcí umístěna v centru Starých Splavů v parku u mlýna. Chatová osada se stala známou i díky 2 dílům pořadu ČTV „Černé ovce“ s názvem „Chaty“.

Družstvo chatařů Pod lvem - 2006 - 2015